» تمامي کالاها و خدمات اين فروشگاه ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است .
ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوسرانی تندرو به روش کارت امتیازی متوازن و مدل کانو babakbadel 1396/01/21 دسته بندی : صنایع 0

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله پژوهشي.. 2

1-3 اهمیت موضوع پژوهش.... 3

1-4- پیشینه پژوهش.... 4

1-5-اهداف پژوهش.... 10

1-5-2  اهداف فرعی.. 10

1-6-فرضیات پژوهش.... 10

1-6-1 فرضیه اصلي.. 10

1-6-2  فرضیات فرعي.. 11

1-7-روش پژوهش.... 11

1-8- قلمرو پژوهش.... 11

1-8-1  قلمرو موضوعی.. 11

1-8-2 قلمرو مکانی.. 12

1-8-3  قلمرو زمانی.. 12

1-9-تعریف‌های عملیاتی.. 12

2-1- مقدمه. 15

2-2-  ارزیابی عملکرد. 15

2-2-1-  تاریخچه اندازه گیری عملکرد. 15

2-2-2- تعاریف ارزیابی و ارزیابی عملکرد. 21

2-2-3 عوامل موثر در ارزیابی عملکرد. 23

2-2-4 مزایای نظام ارزیابی عملکرد. 24

2-2-4-2- برای ارزیابی کننده 25

2-2-4-3- برای ارزیابی شونده 25

2-2-5 اثرات نهایی ارزیابی عملکرد. 25

2-2-6- چالش های ارزیابی عملکرد. 26

2-2-7- مدیریت عملکرد. 27

2-2-8- برخی از مفاهیم الزامی در مسیر ارزیابی عملکرد. 27

2-2-8-1- معیار های ارزیابی (شاخص ها). 27

2-1-8-2- موجود بودن داده‌های لازم. 27

2-2-9-         معیار های ارزیابی عملکرد سازمان.. 28

2-2-10-       مدل‌های ارزیابی عملکرد. 28

2-3-        تشریح مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مدل محوری... 29

2-3-1- کارت امتیازی متوازن و تاریخچۀ مختصر آن.. 29

2-3-2- انواع کارت امتیازی متوازن.. 30

2-3-2-1-کارت امتیازی متوازن نسل اول. 30

2-3-2-2-                   کارت امتیازی متوازن نسل دوم. 31

2-3-2-3-کارت امتیازی متوازن نسل سوم. 31

2-3-3  چشم انداز BSC برای ارزیابی و تحول سازمانی.. 33

2-3-3-1-                   چشم انداز مشتری.. 34

2-3-3-1-1 مزیت عملیاتی (operational excellenc): 35

2-3-3-1-2 رهبری محصول Product leadership: 35

2-3-3-2- چشم انداز فرآیند داخلی (Internal Process Perspective): 35

2-3-3-2-                   چشم انداز رشد و یادگیری.. 36

2-3-3-4-چشم انداز مالی.. 36

2-3-3-5-                   چشم انداز محیط زیست.. 37

2-3-3-6-                   چشم انداز ایمنی و امنیت.. 37

2-3-4 - ضرورت های اندازه گیری عملکرد و نیاز به BSC.. 37

2-4 دیدگاه کانو در مورد کیفیت.... 39

2-4-1 کیفیت اساسی.. 40

2-4-2 کیفیت عملکرد. 41

2-4-3 کیفیت انگیزشی.. 41

2-4-4 نحوه تحلیل جدول کانو.. 41

2-5 پیشینه تحقیقات... 42

2-5-1- پيشينه تحقيقات داخلي.. 42

2-5-3- پیشینه شرکت اتوبوسرانی.. 44

فصل سوم. 47

3-1 مقدمه. 48

در اين فصل روش پژوهش براي رسيدن به اهداف تشريح شده است، که بدين منظور نوع پژوهش، جامعه آماري، روش نمونه‌گيري، روش گردآوري اطلاعات، ابزار گردآوري اطلاعات، متغيرها، روايي و پايايي پرسشنامه، روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها و فرضيه‌هاي پژوهش تصريح شده است. 48

3-2-روش تحقيق.. 48

3-3- جامعه آماري... 49

3-4 روش نمونهگيري... 50

3-4-1 حجم نمونه آماري... 50

3-5 روش جمع‌آوري اطلاعات... 51

3-5-1  اجزاي پرسشنامه رضايت مسافران.. 52

عالي.. 53

خوب... 53

متوسط... 53

ضعيف.... 53

بد.. 53

 

3-5-3 روایی و پایایی پرسشنامه. 54

 

3-5-3-1- روايي پرسشنامه ها 55

3-5-3-2- پایایی پرسشنامه. 55

3-7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 58

3-8 خلاصه فصل.. 59

4-1 مقدمه. 61

4-2-3-1-منظر مشتری... 70

4-4- استراتژی تعیین شده در اتوبوسرانی.. 81

4-4-2 تعیین استراتژی برای اهداف کلان سازمان اتوبوسرانی.. 86

4-4-3 نقشه راهبردی سامانه اتوبوس های تندرو. 88

4-5- تعیین نوع اهداف راهبردی بر اساس مدل کانو (انگیزشی، عملکردی، اساسی). 89

5-1 مقدمه. 93

5-2-1- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی.. 93

5-2-1-1- نتايج  بدست آمده از آمار توصیفی مسافران.. 93

5-2-2- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي.. 94

5-4 پیشنهادات... 98

پیوست ها 102


خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد خرید حجم فایل فرمت فایل تعداد نظرات
1396/01/21 (22:59) 1408 0 779.35KB zip 0